U bent hier: Home / Collecties / Persdocumentatie / LexisNexis

LexisNexis

Beschikbare bronnen
LexisNexis is een digitale krantenbank waarin men op trefwoord(en) en/of auteur kan zoeken naar artikelen in een groot aantal Nederlandse dagbladen (zowel landelijk als regionaal), in een aantal buitenlandse kranten en in enkele Nederlandse opinietijdschriften zoals Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Vrijwel alle bronnen worden nog op de dag van publicatie in de database opgenomen; het archief is daarmee uiterst actueel.

Zoeken in LexisNexis
Het is mogelijk om geavanceerd te zoeken op trefwoord, woordcombinaties, titelwoorden of auteur. Men kan zoeken in alle Nederlandse bronnen tegelijkertijd, of in één van de volgende categorieën: landelijke dagbladen, regionale dagbladen, opinietijdschriften, vakbladen en financiële bladen. Bij de internationale bronnen kan men zoeken in alle beschikbare talen tegelijk of een keuze maken uit één van de beschikbare talen: Frans, Duits, Engels, Spaans of Italiaans.

Krantenbestand
Vanaf 1990 zijn er geleidelijk verschillende Nederlandse (landelijke en regionale dagbladen) aan het digitale krantenbestand toegevoegd. Zo is NRC Handelsblad opgenomen vanaf 1990, De Volkskrant vanaf 1995 en is het AD raadpleegbaar vanaf 2005. Dit bestand wordt nog jaarlijks uitgebreid. Vanaf welk jaar de Nederlandse kranten exact zijn opgenomen is per krant te vinden op de website van LexisNexis.
De variatie in aanvangsdatum is bij de buitenlandse bronnen nog groter. Enkele Engelstalige kranten zijn al raadpleegbaar vanaf het midden van de jaren tachtig. Ook het aanbod aan buitenlandse bronnen groeit nog steeds.

Zoekresultaten in LexisNexis
Vanwege auteursrechtelijke bepalingen zijn artikelen van freelance journalisten niet opgenomen in de database. Evenmin worden geboorteberichten, overlijdensadvertenties en annonces weergegeven. Ook ontbreken afbeeldingen, zoals foto’s, illustraties en grafieken, alsmede de opmaak van de krant: de krantenberichten verschijnen als ‘platte tekst’.

Mede vanwege deze omissies continueert het RKD het verzamelen van artikelen uit een beperkt aanbod Nederlandse kranten (NRC Handelsblad, De Volkskrant en Het Parool) en enkele buitenlandse kranten. Daarmee zijn ook publicaties van freelance auteurs, uitgebreid geïllustreerde artikelen of artikelen met een bijzondere opmaak uit bovengenoemde dagbladen in de collectie opgenomen.

Overigens zijn de complete, gedrukte exemplaren van de Nederlandse kranten raadpleegbaar op microfilm bij de Koninklijke Bibliotheek.

LexisNexis bij het RKD
LexisNexis wordt aangeboden via een zoekscherm in de huisstijl van het RKD en kan worden geraadpleegd op de afdeling Persdocumentatie. Voor hulp bij het gebruik van LexisNexis en het formuleren van uw zoekvraag, zie Handleiding LexisNexis (pdf).
 

Print pagina http://website.rkd.nl/Collecties/Persdocumentatie/LexisNexis/default_Wat_is_LexisNexis