U bent hier: Home / RKD actueel

RKD actueel

Uitgelicht


Jan Veth en Albrecht Dürer
Onlangs werd er aan het archief Jan Veth (NL-HaRKD.0309) een verzameling manuscripten, aantekeningen, brieven en lezingen toegevoegd van de schilder, dichter en hoogleraar aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten Jan Pieter Veth ( 1864-1925). Uit de stukken blijkt dat Veth in de jaren 1900-1910 werkte aan een uitgebreide biografie over de Duitse meesterkunstenaar Albrecht Dürer. In deze ‘Düreriana’ komen we  mogelijke hoofdstuktitels tegen: Dürer als huisvader, Dürers werkzaamheid, Dürer als man van zaken en zelfs Dürer als vriend. Enkele brieven van gerenommeerde (kunst)historici zoals Max J. Friedländer en Johan Huizinga getuigen van een gedegen voorbereiding waarbij Veth ook te rade ging bij de beste specialisten van zijn tijd. Veth was al jaren geïnteresseerd in Dürer. Vanaf 1907 nam zijn  onderzoek steeds serieuzere vormen aan en  begon hij samen met mr. S. Muller de voorbereidingen voor een boek dat uiteindelijk resulteerde in de twee kloeke delen van Albrecht Dürers niederländische Reise (Berlijn 1918). Veths collectie Düreriana maakt onderdeel uit van het grotere Jan Veth-archief van het RKD, dat op de nominatie staat om op termijn ontsloten te worden.

Voor meer informatie over het archief van Jan Veth (0309) kunt u zich wenden tot archivaris Lidy Visser, visser@rkd.nl

Drs. Klawa Koppenol

               

 

Print pagina http://website.rkd.nl/home/home